Hur man skapar och hanterar en innehållsförteckning i Microsoft Word

Att använda en innehållsförteckning i ditt dokument gör det lättare för läsaren att navigera. Du kan skapa en innehållsförteckning i Word från rubrikerna som används i ditt dokument. Så här gör du.

Lägg till en innehållsförteckning

Oavsett dokumentets storlek kan du använda en innehållsförteckning för att läsa läsaren till exakt var de behöver vara. Förutom att göra dokumentet mer läsarvänligt, gör en innehållsförteckning det också lättare för författaren att gå tillbaka och lägga till eller ta bort innehåll om det behövs.

Som standard genererar Word en innehållsförteckning med de tre första inbyggda rubrikformaten (Rubrik 1, Rubrik 2 och Rubrik 3). För att tillämpa rubrikformat, välj den specifika stilen på fliken "Hem". Om du inte är nöjd med de tillgängliga rubrikformerna kan du ändra standard rubrikstil.

Du kan hantera detta på två olika sätt. Du kan antingen tillämpa rubrikformaten i varje avsnitt efter att du har avslutat dokumentet eller så kan du lägga till dem när du går.

När du har tillämpat dina rubrikformat är det dags att infoga din innehållsförteckning. Det första du behöver göra är att placera markören där du vill att innehållsförteckningen ska visas. När du är klar går du till fliken "Referenser" och väljer "Innehållsförteckning."

En rullgardinsmeny visas. Här kan du välja mellan de tre olika inbyggda tabellerna.

Den enda skillnaden mellan automatisk tabell 1 och 2 är titeln, som är "Innehåll" respektive "Innehållsförteckning". Om du väljer antingen automatisk tabell 1 eller 2 skapas innehållsförteckningen med rubrikernas namn.

Om du väljer alternativet "Manuell tabell" i rullgardinsmenyn "Innehållsförteckning", kommer det att infoga en mall för dig som du måste redigera själv.

Du kanske märker i denna innehållsförteckning att det finns undernivåer. Varje nivå representerar en rubrikstil i ditt dokument. Så om du använder den automatiska tabellen och vill ha undernivåer i din innehållsförteckning, måste du använda rubrik 1 för nivå 1, rubrik 2 för nivå 2 och rubrik 3 för nivå 3.

Om du vill att din innehållsförteckning ska gå djupare än de tre översta rubrikformaten kan du också göra det. I rullgardinsmenyn när du klickar på knappen "Innehållsförteckning" väljer du alternativet "Anpassad innehållsförteckning".

I fönstret Innehållsförteckning som öppnas klickar du på knappen "Alternativ".

I fönstret Alternativ för innehållsförteckning, bredvid varje tillgänglig stil du vill använda (det här är Words inbyggda stilar som börjar med rubrik 4), skriver du TOC-nivån du vill använda. Klicka på “OK” när du är klar.

Uppdatera innehållsförteckningen

Om du någonsin behöver lägga till eller ta bort ett avsnitt från ditt dokument kan du enkelt uppdatera innehållsförteckningen för att återspegla dessa ändringar. För att uppdatera din innehållsförteckning, välj den, klicka på "Uppdatera tabell" på popup-menyn som visas och välj sedan om du bara vill uppdatera sidnumren eller hela tabellen. Klicka på “OK” för att tillämpa ändringarna.

Din innehållsförteckning kommer nu att uppdateras.

Ta bort innehållsförteckningen

Det är enkelt att ta bort innehållsförteckningen. Allt du behöver göra är att välja det och klicka sedan på pilen på menyn som visas.

Välj "Ta bort innehållsförteckning" längst ned på rullgardinsmenyn.

Din innehållsförteckning kommer nu att tas bort från ditt dokument.